Aktualności

 

Dotacje na ochronę własności przemysłowej


Na co: Uzyskanie i realizacja ochrony praw własności przemysłowej


Dla kogo: Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie


Kiedy: Nabór wniosków od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.


Budżet: 50 mln zł


Żródło wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój / Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej


Dotacje na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych


Na co: Inwestycje dotyczące wdrożeń wyników prac B+R (własnych lub nabytych) prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów/usług


Dla kogo: Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie


Kiedy: Nabór wniosków od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.


Budżet: 1 000 mln zł


Żródło wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój / Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek